Шофьорски курсове за чужденци - англоговорящи и сънародници с диплома от чужбина

Учебен кабинет

Авто и Мото подготовка за чужденци

Различното в сравнение със стандартните курсове за категория "В" и категории "АМ", "А1" и "А", се състои в това, че се:

 • изисква преведена и легализирана дуплома за завършено образование
 • предлага възможност на курсиста, да осигури присъствие на преводач по време на курмуване
 • изпита по теория се извършва в централната сграда на Изпълнителна агенция автомобилна администрация
 • практическият изпит е аналогичен на този за българи

Авто и Мото подготовка за сънародници с диплома от чужбина

Различното в сравнение със стандартните курсове за категория "В" и категории "АМ", "А1" и "А", се състои в това, че се:

 • изисква преведена и легализирана дуплома за завършено образование

Документи

Необходимите документи за записване:

 • Копие на лична карта
 • Легализирана диплома за завършено образование /легализацията се извършва от МОН - Министерство на Образованието и Науката/
 • Актуална снимка
 • Копие на шофьорска книжка (при наличие)

Необходимите документи за издаване на шофьорска книжка от КАТ:

 • Оригинал и копие на лична карта
 • Оригинал и копие на диплома за завършено образувание (минимум основно образование)
 • Медицинско от личен лекар за шофьорска книжка
 • Документ за завършен курс на БЧК - първа до лекарска помощ
 • Свидетелство за завършен шофьорски курс
 • На място се попълва молба декларация
 • На място Ви се прави снимка

Ценообразуване

Цена на шофьорски курс категория "В" - направете запитване за актуална цена

Цената включва

 • Обработване на документи и регистриране на картон
 • Теоретично обучение
 • Вътрешен теоретичен изпит с листовки на английски език
 • Практическо обучение
 • Вътрешен практически изпит
 • Изготвяне на свидетелство за завършен курс

Цена на шофьорски курс катвегория "АМ" - направете запитване за актуална цена.

Цената включва

 • Обработване на документи и регистриране на картон
 • Теоретично обучение
 • Вътрешен теоретичен изпит
 • Изготвяне на свидетелство за завършен курс

Цена на шофьорски курс категория "А1", "А" (при наличие на шофьорска книжка от по-висока категория) - направете запитване за актуална цена

Цената включва

 • Обработване на документи и регистриране на картон
 • Застраховка "Злополука"
 • Практическо обучение на полигон
 • Междинен изпит
 • Практическо обучение в градски условия
 • Вътрешен изпит
 • Изготвяне на свидетелство за завършен курс

Цена на шофьорски курс категория "А1", "А" (когато курсистът няма шофьорска книжка от по-висока категория) -направете запитване за актуална цена

Цената включва

 • Обработване на документи и регистриране на картон
 • Теоретично обучение
 • Вътрешен теоретичен изпит
 • Застраховка "Злополука"
 • Практическо обучение на полигон
 • Междинен изпит
 • Практическо обучение в градски условия
 • Вътрешен изпит
 • Изготвяне на свидетелство за завършен курс

* При записване на група се договаря отстъпка от цената.

** Цените са крайни, в Български лева.

За записване

При необходимост от допълнителни разяснения, сме на Ваше разположение, като можете да ни намерите Тук