Изпити теоретичен и практичен

Инструктор

Теоретичен изпит

Теоретичният изпит се провежда в специално обособени кабинети снабдени с постоянна видео записваща система, позволяваща следенето на изпита в реално време от инспектори в централата на ИААА, което позволява да се избегне всякаква манипулация и съмнения на изпита.

За шофьорски курс категория "АМ" да се положи успешно изпита пред ДАИ, трябва да се решат три листовки от общо 37 въпроса, като максималния брой наказателни точки е 9.

За шофьорски курс категории "А" и "А1" да се положи успешно изпита пред ДАИ, трябва да се решат три листовки от общо 39 въпроса, като максималния брой наказателни точки е 9.

За шофьорски курс категория "В" да се положи успешно изпита пред ДАИ, трябва да се решат три листовки от общо 45 въпроса, като максималния брой наказателни точки е 10.


Пркатически изпит

За шофьосрки курс категория "АМ" няма практически изпит

За шофьорски курс категории "А" и "А1" в деня на изпита се избира на случаен принцип изпитващ. Групата се събира, той обяснява условията и правилата, по които ще се държи изпита. След проверка на документи се започва същинската част, като първо е кормуване на полигон - отново се изпълняват петте упражнения, на които може да се допусне грешка (да се стъпи с крак, да се бутне колче или да не се развие определената скорост) при една от тези грешки се повтаря упражнението където е настъпила грешката. След което се дава оценка за тази част на изпита, ако е положителна се преминава на градско кормуване - отново с цялата екипировка тръгва моториста, а след него изпитващият с кола и посредством радио връзка се дават команди на курсиста. След края на тази част се гледат груби грешки, основни грешки, второстепенни грешки и в зависимост от броят им се дава оценка дали вече си моторист или се подготвяш още и пробваш отново.

За шофьорски курс категория "В" в автомобила се поставя преносима камера записваща целият изпит с цел злоупотреби. След успешен теретичен изпит се провежда практиеският изпит. Започва с качване в автомобила и нагласяване на основните уреди (седалка, огледала ,волан), потегляне, маневри, управление и паркиране. През цялото време на изпита е възможно да се допуснат грешки, които се разделят като : първостепенни и второстепенни. Ако не се спре на червен светофар, на знак стоп или на реголировчик курсиста е "скъсан". Второстепенните са, когато не се даде предимство на пешеходец, не се престрои правилно и др., при които не е имало опасност от ПТП. За тях се отнемат по 1, 2 или 3 точи, като курсистър има налични 9 точки. При успешно положен изпит се счита, че курсистът е преминал курса на обучение и успешно е положил изпитите - изкарал е книжка.

Документи

Получаване на документ - След взимане на изпитите курсиста получава свидетелство, с което трябва да отиде и да подаде комплекта с документи в КАТ, за издаване на книжка.

Необходимите документи за издаване на шофьорска книжка от КАТ:

 • Оригинал и копие на лична карта
 • Оригинал и копие на диплома за завършено образувание (минимум основно образование)
 • Медицинско от личен лекар за шофьорска книжка
 • Документ за завършен курс на БЧК - първа до лекарска помощ
 • Свидетелство за завършен шофьорски курс
 • На място се попълва молба декларация
 • На място Ви се прави снимка

Ценообразуване

Цена на шофьорски курс катвегория "АМ" - направете запитване за актуална цена

Цената включва

 • Обработване на документи и регистриране на картон
 • Теоретично обучение
 • Вътрешен теоретичен изпит
 • Изготвяне на свидетелство за завършен курс

Цена на шофьорски курс категория "А1", "А" (при наличие на шофьорска книжка от по-висока категория) -направете запитване за актуална цена.

Цената включва

 • Обработване на документи и регистриране на картон
 • Застраховка "Злополука"
 • Практическо обучение на полигон
 • Междинен изпит
 • Практическо обучение в градски условия
 • Вътрешен изпит
 • Изготвяне на свидетелство за завършен курс

Цена на шофьорски курс категория "А1", "А" (когато курсистът няма шофьорска книжка от по-висока категория) -направете запитване за актуална цена

Цената включва

 • Обработване на документи и регистриране на картон
 • Теоретично обучение
 • Вътрешен теоретичен изпит
 • Застраховка "Злополука"
 • Практическо обучение на полигон
 • Междинен изпит
 • Практическо обучение в градски условия
 • Вътрешен изпит
 • Изготвяне на свидетелство за завършен курс

* При записване на група се договаря отстъпка от цената.

** Цените са крайни, в Български лева.

За записване

При необходимост от допълнителни разяснения, сме на Ваше разположение, като можете да ни намерите Тук